Gemeentelijke onderscheidingen

De Biltse onderscheidingen zijn bedoeld voor mensen of organisaties die zich bijzonder hebben ingezet voor de Biltse gemeenschap.

Voordat u een aanvraag instuurt is het verstandig om contact op te nemen met mevrouw A. Bovee, Kabinetszaken, via (030) 228 95 69. Zij kan u in grote lijnen vertellen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn om voor een onderscheiding in aanmerking te komen. Zo voorkomt u teleurstellingen en weet u zeker dat het verzoek op de juiste manier in behandeling wordt genomen.

Wanneer een gemeentelijke onderscheiding?

De gemeente De Bilt wil vrijwilligers en organisaties ondersteunen bij het goede werk dat zij verrichten, door unieke inzet of prestaties te belonen met een onderscheiding. Net als bij het lintje, kennen de gemeentelijke onderscheidingen een bepaalde mate van exclusiviteit; de verdiensten of prestaties moeten zeer bijzonder zijn. Wel is de gemeentelijke onderscheidingen meer gericht op lokale verdiensten. De gemeente De Bilt kent vijf soorten eerbetoon.

Iemand voordragen

Om iemand voor te dragen voor een gemeentelijke onderscheiding stuurt u het formulier (met de gevraagde bijlagen) naar a.bovee@debilt.nl of per post naar:

Gemeente De Bilt
Kabinetszaken t.a.v. Mevrouw A. Bovee
Postbus 300
3720 AH  Bilthoven 

De Erepenning kan door de gemeenteraad worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan personen die één of meer uitzonderlijke prestaties hebben geleverd voor de Biltse gemeenschap. De Erepenning wordt slechts sporadisch toegekend.

De Medaille van Verdienste kan door het college burgemeester en wethouders worden toegekend aan ingezetenen die zich langdurig en belangeloos hebben ingezet voor de Biltse gemeenschap. Dit kan op cultureel gebied zijn, maar ook op wetenschappelijk, maatschappelijk of sportief terrein. De Medaille van Verdienste in zilver wordt uitgereikt aan personen die minimaal 20 jaar aaneengesloten actief zijn; in brons voor personen die minimaal 12 jaar actief zijn voor de plaatselijke gemeenschap.

De Chapeaupenning kan door het college van burgemeester en wethouders worden toegekend aan inwoners die zich verdienstelijk hebben gemaakt of een bijzondere prestatie hebben geleverd.

De Jeugdpenning kan door het college van burgemeester en wethouders worden toegekend aan jongeren van 6 tot 21 jaar of een jongerenorganisatie die een bijzondere prestatie heeft geleverd ten behoeve van anderen of zich anderszins bovenmatig hebben ingezet voor de gemeenschap van De Bilt.

De Duurzaamheidspenning kan door het college van burgemeester en wethouders worden toegekend aan een bedrijf dat zich bovenmatig inzet voor de gemeenschap van De Bilt door duurzaam ondernemerschap.