Duurzaam bouwen

De gemeente De Bilt wil in 2030 energieneutraal zijn. Bij het realiseren van die ambitie is het verder verduurzamen van gebouwen een belangrijk onderdeel. Daarom heeft de gemeente in mei 2016 haar beleid en ambities wat betreft duurzaam bouwen vastgesteld.

Duurzaam bouwen (DuBo) is een manier van bouwen waarbij het milieu zo min mogelijk wordt belast, een optimale woonkwaliteit wordt gerealiseerd en waar het gebouw, maar ook de openbare ruime een lange levensduur hebben (bijvoorbeeld door flexibiliteit of goede materiaalkeuze).

DuBo-ambities De Bilt

De gemeente heeft haar DuBo-ambities concreet gemaakt met het instrument ‘GPR-gebouw’. GPR-gebouw meet duurzaamheid van woning-en utiliteitsgebouw (o.a. kantoren  en scholen) met een 'rapportcijfer' op vijf thema's: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstvisie.

Ambities bestaande bouw

  • Een verhoging van de GPR-score met 2,5
  • Minimaal Energielabel B
  • Streven naar Nul-op-de-Meter-Woningen

Ambities nieuwbouw

Bij nieuwbouw gaan we een stapje verder gaan dan bij bestaande bouw en hebben we GPR-ambities per thema:

  • Gemiddeld over alle thema’s een 8*
  • Minimaal een 9 op thema ‘energie’
  • Minimaal een 7 op thema ‘milieu’
  • Minimaal een 8 op subthema ‘toegankelijkheid’ (onder thema ‘gebruikskwaliteit’) voor woningen met het predicaat ‘levensloopbestendig’ en voor publieke gebouwen

* Voor publieke gebouwen gemiddeld een 8,5

BENG! staat voor Biltse Energie Neutrale Gemeenschap. BENG! wil in samenwerking met de gemeente De Bilt én met veel andere partners een duurzame energiehuishouding in 2030 in de gemeente De Bilt realiseren. U kunt bij hen onder andere terecht voor een vrijblijvend adviesgesprek met een energieambassadeur over het duurzaam (ver)bouwen van uw woning of pand.

De gemeente stelt het gebruik van GPR gebouw-software gratis beschikbaar voor professionele partijen. Met de GPR-tool kan de initiatiefnemer inzicht verkrijgen in de kansen voor duurzaamheid en gevoel krijgen bij het effect van maatregelen op de GPR-scores. Interesse? Stuur een e-mail naar b.dewit@debilt.nl (Bianca de Wit).

Om een eerste inzicht te krijgen in mogelijke DuBo-maatregelen zijn er voor zowel bestaande als nieuwbouw woningen bij de Omgevingsdienst regio Utrecht (Odru) ook zogenaamde menukaarten beschikbaar:

Ook is er een folder over het instrument GPR Gebouw voor particuliere bouwers: