Bestrijding van ratten

Er is rattenoverlast in Bilthoven-West. Bewoners, Woonstichting SSW en de gemeente De Bilt hebben allen een rol en verantwoordelijkheid om de oorzaak aan te pakken. De gemeente pakt de coördinatie van de gezamenlijke aanpak op en werkt samen met bewonersgroep Rattenoverlast De Bilt - Bilthoven.

Melden ongedierte in de openbare ruimte

Melden

De gemeente werkt samen met een professionele rattenbestrijder. Wanneer u via de bovenstaande groene knop (melden ongedierte in de openbare ruimte >categorie ratten) een melding doet, kan de rattenbestrijder gericht aan de slag. Meld ook vooral de bron voor rattenoverlast bij de gemeente: waar ziet u voedselvervuiling of waar wordt er overmatig gevoerd.

Maatregelen tegen ratten

Het is belangrijk om de omgeving zo onaantrekkelijk mogelijk voor ratten te maken. De gemeente De Bilt treft daarbij onder andere maatregelen in de openbare ruimte, openbare riolering, groenvoorziening, vuilcontainers, herstelwerkzaamheden, handhaving en communicatie.

Bestrijding van ratten met lokaaskisten

U heeft geen overlast van de bestrijding in de openbare ruimte. Wel is het mogelijk dat wij toegang vragen tot uw tuin voor inspectie. Uiteraard zal dat in overleg gaan en alleen als u hier toestemming voor geeft.

Medewerkers van het bestrijdingsbedrijf werken met lokaaskisten. De lokaaskisten zijn absoluut veilig, afgesloten en alleen voor de bestrijding van ratten ontwikkeld. Wel vragen wij u deze kisten niet te verplaatsen.

De lokaaskisten worden vastgezet met een grondanker en voorzien van niet giftig lokaas. Na controle op opname van het niet giftige lokaas kunnen de kisten daarna worden voorzien van klapvallen voor ratten.

De bruine rat eet vaak van het voedsel dat mensen achterlaten. Bestrijden heeft geen zin als er voedsel en schuilplekken beschikbaar blijven. Het college heeft daarom op dinsdag 29 mei 2018 een voerverbod ingesteld op basis van artikel 2:60 van de Algemene plaatselijke verordening De Bilt 2009. 

Wat houdt het voerverbod in?

Per 6 juni 2018 is het verboden om dieren te voeren in het gebied in Bilthoven-West, weergegeven op onderstaande kaartje. Aan de noordzijde wordt het gebied begrensd door de spoorlijn en de Talinglaan (de vijver valt binnen het gebied). Aan de oostzijde de Oude Brandenburgerweg, Grote Beer en Plutolaan. Aan de zuidzijde Zonneplein en Halleylaan. De begrenzing aan de westzijde wordt gevormd door de P.C. Staalweg en Tweelingen. Het voerverbod geldt dus niet voor de hele gemeente.

Toch voeren? Dan een boete

In Bilthoven-West worden borden geplaatst. Toch voeren? Dan riskeer je een boete van € 70,00.

Voer geen vogels

Vogels en eenden hebben ons brood niet nodig om te overleven. Het brood dat overblijft trekt ratten aan. En door voedingsstoffen in het brood dat in het water wordt gegooid kan het giftige blauwalg sneller groeien. Het water gaat stinken en raakt troebel.

Laat geen zwerfvuil achter en plaats uw vuilniszak in de container of bied het aan op het juiste tijdstip op de juiste dag.
Duiven en meeuwen trekken graag vuilniszakken open en ratten eten dan graag een hapje mee. Kijk bij Afval voor informatie over ophaaldagen en containers.

Voorkom eetbaar afval

Koop niet te veel, kook niet te veel. Toch eten over? Vries het in of maak er een ander gerecht van, bekijk recepten met oud brood op www.broodnodig.co/recepten.

Houd uw woning schoon en dicht

Naast eten zijn ratten altijd op zoek naar schuil- en nestelgelegenheden.
Ratten kunnen via spouwmuur en kruipruimte uw woning binnenkomen. Maak daarom, -voor zover u zelf huiseigenaar bent- de openingen dicht in buitenmuren, luchtroosters, in deuren en ramen, putjes en defect regenwaterafvoer.
Laat de riolering van uw koopwoning nakijken, indien er door stank breuken in de riolering worden vermoed. Het gaat daarbij uiteraard alleen om het rioleringsgedeelte dat onderdeel is van uw koopwoning. Vanuit een defecte riolering in kruipruimtes kunnen ratten uw woning binnenkomen.
Snoei struiken op uw terrein vooral aan de onderkant en langs gevels, zodat het groen ook goed schoon te houden is.
Zorg voor orde en netheid, ook in de schuur en in de tuin. Materialen die langdurig blijven liggen, bieden een aantrekkelijke nestelgelegenheid voor ratten. Ook slecht beheerde composthopen kunnen een aantrekkelijke voedselbron vormen.

Meld rattenoverlast

De gemeente werkt samen met een professionele rattenbestrijder. Wanneer u een Melding Ongedierte in de openbare ruimte doet, kan de rattenbestrijder gericht aan de slag. U kunt ook telefonisch een melding doen via 030 - 228 94 11. Meld ook vooral de bron voor rattenoverlast bij de gemeente: waar ziet u voedsel of afval in de openbare ruimte waar de ratten op af komen.