Bestrijding van ratten

Er is rattenoverlast in Bilthoven-West. Bewoners, Woonstichting SSW en de gemeente De Bilt hebben allen een rol en verantwoordelijkheid om de oorzaak aan te pakken. De gemeente pakt de coördinatie van de gezamenlijke aanpak op en werkt samen met bewonersgroep Rattenoverlast De Bilt - Bilthoven.

Melden ongedierte in de openbare ruimte

Melden

De gemeente werkt samen met een professionele rattenbestrijder. Wanneer u via de bovenstaande groene knop (melden ongedierte in de openbare ruimte >categorie ratten) een melding doet, kan de rattenbestrijder gericht aan de slag. Meld ook vooral de bron voor rattenoverlast bij de gemeente: waar ziet u voedselvervuiling of waar wordt er overmatig gevoerd.

Maatregelen tegen ratten

Het is belangrijk om de omgeving zo onaantrekkelijk mogelijk voor ratten te maken. De gemeente De Bilt treft daarbij onder andere maatregelen in de openbare ruimte, openbare riolering, groenvoorziening, afval,vuilcontainers, herstelwerkzaamheden, gebouwenonderhoud, handhaving, communicatie, meldingen en uiteraard bestrijding van ratten.

Bestrijding van ratten met lokaaskisten

U heeft geen overlast van de bestrijding in de openbare ruimte. Wel is het mogelijk dat wij toegang vragen tot uw tuin voor inspectie. Uiteraard zal dat in overleg gaan en alleen als u hier toestemming voor geeft.

Medewerkers van het bestrijdingsbedrijf werken met lokaaskisten. De lokaaskisten zijn absoluut veilig, afgesloten en alleen voor de bestrijding van ratten ontwikkeld. Wel vragen wij u deze kisten niet te verplaatsen.

De lokaaskisten worden vastgezet met een grondanker en voorzien van niet giftig lokaas. Na controle op opname van het niet giftige lokaas kunnen de kisten daarna worden voorzien van klapvallen voor ratten.

De bruine rat eet vaak van het voedsel dat mensen achterlaten. Bestrijden heeft geen zin als er voedsel en schuilplekken beschikbaar blijven. Het college heeft daarom op dinsdag 29 mei 2018 een voerverbod ingesteld op basis van artikel 2:60 van de Algemene plaatselijke verordening De Bilt 2009. 

Wat houdt het voerverbod in?

Per 6 juni 2018 is het verboden om dieren te voeren in het gebied in Bilthoven-West, weergegeven op onderstaande kaartje. Aan de noordzijde wordt het gebied begrensd door de spoorlijn en de Talinglaan (de vijver valt binnen het gebied). Aan de oostzijde de Oude Brandenburgerweg, Grote Beer en Plutolaan. Aan de zuidzijde Zonneplein en Halleylaan. De begrenzing aan de westzijde wordt gevormd door de P.C. Staalweg en Tweelingen. Het voerverbod geldt dus niet voor de hele gemeente.

Toch voeren? Dan een boete

In Bilthoven-West worden borden geplaatst. Toch voeren? Dan riskeer je een boete van € 70,00.

Voer geen vogels

Vogels en eenden hebben ons brood niet nodig om te overleven. Het brood dat overblijft trekt ratten aan. En door voedingsstoffen in het brood dat in het water wordt gegooid kan het giftige blauwalg sneller groeien. Het water gaat stinken en raakt troebel.

Afval aanbieden

Laat geen zwerfvuil achter en plaats uw vuilniszak in de container of bied het aan op het juiste tijdstip op de juiste dag.
Duiven en meeuwen trekken graag vuilniszakken open en ratten eten dan graag een hapje mee. Kijk bij Afval voor informatie over ophaaldagen en containers.

Voorkom eetbaar afval

Koop niet te veel, kook niet te veel. Toch eten over? Vries het in of maak er een ander gerecht van, bekijk recepten met oud brood op www.broodnodig.co/recepten.

Hondenpoep

Uitwerpselen van honden en katten kunnen een voedselbron zijn voor ratten. Er zitten voor ratten nog voldoende voedingsstoffen in. Het is belangrijk om de poep van uw huisdieren op te ruimen, ook in een losloopgebied.

Houd uw woning en omgeving schoon en dicht

Naast eten zijn ratten altijd op zoek naar schuil- en nestelgelegenheden.
Ratten kunnen via spouwmuur en kruipruimte uw woning binnenkomen. Maak daarom, -voor zover u zelf huiseigenaar bent- de openingen dicht in buitenmuren, luchtroosters, in deuren en ramen, putjes en defect regenwaterafvoer.

Riolering

Laat de riolering van uw koopwoning nakijken, indien er (door stank) breuken in de riolering worden vermoed. Het gaat daarbij uiteraard alleen om het rioleringsgedeelte dat onderdeel is van uw koopwoning. Vanuit een defecte riolering in kruipruimtes kunnen ratten uw woning binnenkomen.

Groen

Snoei struiken op uw terrein vooral aan de onderkant en langs gevels, zodat het groen ook goed schoon te houden is.
Zorg voor orde en netheid, ook in de schuur en in de tuin. Materialen die langdurig blijven liggen, bieden een aantrekkelijke nestelgelegenheid voor ratten. Ook slecht beheerde composthopen kunnen een aantrekkelijke voedselbron vormen.

Meld rattenoverlast

De gemeente werkt samen met een professionele rattenbestrijder. Wanneer u een Melding Ongedierte in de openbare ruimte doet, wordt deze automatisch doorgestuurd naar de bestrijder waardoor deze inzicht krijgt in de locatie en omvang van de meldingen en kan daarna gericht actie ondernemen. U kunt ook telefonisch een melding doen via 030-2289 411. Meld ook vooral de bron voor rattenoverlast bij de gemeente: waar ziet u voedsel of afval in de openbare ruimte waar de ratten op af komen.

Er is een plan van aanpak opgesteld. Een van de maatregelen gaat over het snoeien van groen.

Waarom doen we dit?

Het gaat om groen zoals struiken en planten. Bomen blijven staan. Het groen wordt gesnoeid om schuil- en nestelgelegenheid van ratten tegen te gaan. Ook is het belangrijk dat de rattenbestrijder goed zicht heeft op de aanwezigheid van ratten. Ratten kunnen door openingen uw woning binnenkomen. Als het groen weg is wordt goed zichtbaar waar de openingen in buitenmuren, luchtroosters, defect regenwaterafvoer zich bevinden.

Planning

Begin juli is de gemeente gestart met het snoeien van het groen in Bilthoven-West. De werkzaamheden nemen enkele weken in beslag.

Gevels vrijmaken van openbaar groen

Bij koop- en huurwoningen worden de gevels vrijgemaakt van openbaar groen. Het gaat hier om groen dat vanaf de openbare ruimte tegen woningen aan groeit. Let op: We snoeien dus niet op uw terrein, alleen in de openbare ruimte.
Al het groen dat tegen de gevel aan groeit wordt verwijderd. Ook al het groen dat 1 meter vanuit gevel op de grond groeit wordt weggehaald. Dat doen we met een kleine graafmachine. Het groen wordt afgevoerd. Hou er dus rekening mee om uw eigendommen (bloempotten, bankjes etc.) voor aanvang van de werkzaamheden weg te halen.

Gemeentegroen

Sommige stukjes gemeentegroen zijn in gebruik genomen door bewoners. Dit groen wordt mogelijk ook verwijderd als dat nodig is. Hou er dus ook in de openbare ruimte rekening mee om uw eigendommen weg te halen.

Aanbrengen van inspectiestroken

Er worden inspectiestroken aangebracht in groenstroken en plantvakken. Deze inspectiestroken zijn een meter breed. De inspectiestroken worden gebruikt door de rattenbestrijder om te kunnen zien of er ratten in het groen schuilen en of er holen aanwezig zijn.

Maaien achter Kometenlaan en Tweelingen

Het ruwe gras achter de Kometenlaan en Tweelingen wordt gemaaid. Normaal gesproken doen we dit tweemaal per jaar. Nu wordt er maandelijks gemaaid.

Groen verwijderen bij Jan Ligthartschool en Poolsterschool

De voormalige schoolgebouwen van de Jan Ligthartschool en Poolsterschool worden op dit moment gesloopt in verband met de toekomstige woningbouw aan de Melkweg. Aansluitend hierop verwijderen we het daar aanwezige groen met uitzondering van de aanwezige bomen.

Wat kunt u zelf doen?

Snoei struiken op uw terrein vooral aan de onderkant en langs gevels, zodat het groen ook goed schoon te houden is. Zorg voor orde en netheid, ook in de schuur en in de tuin. Materialen die langdurig blijven liggen, bieden een aantrekkelijke nestelgelegenheid voor ratten. Ook slecht beheerde composthopen kunnen een aantrekkelijke voedselbron vormen.

Vragen en meer informatie

Bewoners ontvangen een brief van de gemeente. Voor vragen over de snoeiwerkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer Ton van den Brink, via t.vandenbrink@debilt.nl of 030 - 228 96 24.

Iedereen die in contact komt met vochtige aarde en water waar ratten zitten, kan de ziekte van Weil krijgen. Mensen die werken met riool, grond of oppervlaktewater hebben een grotere kans.

Hoe kunt u de ziekte van Weil krijgen?

Ratten kunnen de bacterie bij zich dragen. Via hun urine kan de bacterie in aarde, riool en oppervlaktewater (zoals sloten en plassen) terecht komen.

U kunt besmet raken door:

  • contact met levende of dode ratten
  • contact met de urine van ratten
  • contact met aarde, riool en oppervlaktewater waarin besmette urine zit
  • door het zwemmen en spelen in sloten en plassen waarin besmette ratten leven 

De bacterie kan via wondjes of via de ogen, neus of mond in het lichaam komen. 

Meer informatie vindt u op de website van het RIVM (ziekte van Weil)