Herinrichting Koperwieklaan Bilthoven

De Koperwieklaan in Bilthoven is een woonstraat waar een maximumsnelheid geldt van 30 kilometer per uur. De straat karakteriseert zich door veel groen met grasvelden waar kinderen spelen. De maximumsnelheid wordt geregeld overschreden en dat leidt tot onveilige situaties.

Het geplande onderhoud aan de riolering en het wegdek biedt mogelijkheden om de Koperwieklaan zo in te richten, dat de verkeersveiligheid verbeterd kan worden. Gemeente en aanwonenden trekken hierin samen op. Het gaat hierbij om het gedeelte tussen de Sperwerlaan en de Boslaan.

ActiviteitDatum
Overleg omwonendenJanuari t/m juli 2018
Ontwerp ter inzageSeptember 2018
Vaststelling ontwerpNa zomer 2018
Uitvoering 2020

Gemeente en een vertegenwoordiging van aanwonenden brengen samen de knelpunten in de Koperwieklaan in beeld om dit voor te leggen aan de overige bewoners langs de Koperwieklaan. De analyse van de knelpunten is de basis voor het voorlopige ontwerp voor de verkeersmaatregelen.

De eerste stap was het betrekken van de direct aanwonenden van de Koperwieklaan. Een kleine groep afgevaardigden heeft vanuit de straat knelpunten opgehaald en ingebracht tijdens een eerste overleg met de gemeente en een stedenbouwkundig bureau, TLU landschapsarchitecten. TLU gaat op basis van deze input een eerste schets van de herinrichting van de Koperwieklaan maken en de gemeente adviseren. TLU heeft ruime ervaring met het ontwerpen van parken, pleinen, woonbuurten en stedelijke gebieden.

De gemeente vindt het belangrijk ook de overige belanghebbenden te betrekken in het proces. Daarom hebben wij de buurtbewoners en gebruikers van de Koperwieklaan uitgenodigd om mee te denken. In deze workshops gingen we samen met TLU in gesprek over de eerste schets van de herinrichting van de Koperwieklaan. Onderwerpen die aan bod kwamen zijn de verkeersmaatregelen, de materialen, het groen en parkeren. Aansluitend aan de workshops vond een inloopavond plaats. Tijdens de inloopavond werden de resultaten van de workshops gepresenteerd. Het definitieve ontwerp wordt momenteel uitgewerkt.

Mehmet Seyman, projectleider gemeente
Telefoon: 030 - 228 91 78
E-mail: m.seyman@debilt.nl