Herinrichting Koperwieklaan Bilthoven

De Koperwieklaan in Bilthoven is een woonstraat waar een maximumsnelheid geldt van 30 kilometer per uur. De straat karakteriseert zich door veel groen met grasvelden waar kinderen spelen. De maximumsnelheid wordt geregeld overschreden en dat leidt tot onveilige situaties.

Het geplande onderhoud aan de riolering en het wegdek biedt mogelijkheden om de Koperwieklaan zo in te richten, dat de verkeersveiligheid verbeterd kan worden. Gemeente en aanwonenden trekken hierin samen op.

ActiviteitDatum
Overleg omwonendenJanuari / februari 2018
Ontwerp ter inzageFebruari / maart
Vaststelling ontwerpMaart / april
Uitvoering Na de zomer 2018

      

Gemeente en een vertegenwoordiging van aanwonenden brengen samen de knelpunten in de Koperwieklaan in beeld om dit voor te leggen aan de overige bewoners langs de Koperwieklaan. De analyse van de knelpunten is de basis voor het voorlopige ontwerp voor de verkeersmaatregelen.

Tomas Dillema, projectleider gemeente
Telefoon: 030 - 228 96 04
E-mail: t.dillema@debilt.nl