Particulier initiatief Utrechtseweg 341 De Bilt

Projectontwikkelaar Verwelius ontwikkelt woningbouw

De gemeente De Bilt en projectontwikkelaar Verwelius zijn in 2016 gestart met de verkenning van mogelijkheden voor woningbouw op de locatie Utrechtseweg 341 in De Bilt (voormalig Hessingterrein). De eerste stap om de ontwikkelingen mogelijk te maken, is het opstellen van ruimtelijke randvoorwaarden door de gemeente. Dit zijn de stedenbouwkundige en landschappelijke randvoorwaarden waar de herontwikkeling aan moet voldoen. De randvoorwaarden vormen de basis voor het toekomstige bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt in een volgende fase opgesteld. De gemeente betrekt direct belanghebbenden in het proces. 

Door middel van werksessies hebben belanghebbenden meegedacht over de mogelijkheden op het terrein. Alle reacties die zijn binnengekomen zijn gebundeld en afgewogen. Vervolgens heeft de gemeente de concept ruimtelijke randvoorwaarden opgesteld. Op basis van de randvoorwaarden heeft de projectontwikkelaar een ruimtelijke doorvertaling gemaakt. De concept ruimtelijke randvoorwaarden en de doorvertaling zijn gepresenteerd aan belanghebbenden tijdens informatieavonden. 

Op 12 december 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de concept ruimtelijke randvoorwaarden. Vervolgens heeft er op 14 december 2017 een raadsinformatieavond plaatsgevonden voor belanghebbenden en raadsleden. De nieuwe raad zal uiteindelijk een besluit nemen over de ruimtelijke randvoorwaarden.

Projectleider: Matthé Rijs
Telefoon: (030) 228 91 28
E-Mail: m.rijs@debilt.nl 

Assistent-projectleider: Sharita Lachman
Telefoon: (030) 228 91 22
E-mail: s.lachman@debilt.nl