Particulier initiatief Utrechtseweg 341

Projectontwikkelaar Verwelius ontwikkelt woningbouw

De gemeente De Bilt en projectontwikkelaar Verwelius zijn onlangs gestart met verkenning van de mogelijkheden voor woningbouw op de locatie Utrechtseweg 341 in De Bilt (voormalig Hessingterrein). Deze verkenning is nog niet concreet, een eerste paal is nog lang niet aan de orde. De eerste stap om de ontwikkelingen mogelijk te maken, is het opstellen van ruimtelijke randvoorwaarden door de gemeente. Dit zijn de stedenbouwkundige en landschappelijke randvoorwaarden waar de herontwikkeling aan moet voldoen. De randvoorwaarden vormen de basis voor het toekomstige bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt in een volgende fase opgesteld. De gemeente betrekt direct belanghebbenden in het proces.

Op 4 juli jl. heeft de eerste werksessie plaatsgevonden over de (on)mogelijkheden voor herontwikkeling van het terrein. Tijdens deze werksessie hebben landschapsbureau TLU en projectontwikkelaar Verwelius de mogelijkheden op ruimtelijk gebied gepresenteerd. Belanghebbenden hebben de mogelijk gekregen om hierop te reageren. Alle reacties zijn gebundeld en verwerkt in een de concept ruimtelijke randvoorwaarden.

Op dit moment wordt er intensief gewerkt aan de concept ruimtelijke randvoorwaarden door gemeente en TLU. De concept ruimtelijke randvoorwaarden worden voorgelegd aan direct belanghebbenden voor reactie en vervolgens aangeboden ter besluitvorming door het college van B&W en de gemeenteraad.

Projectleider: Matthé Rijs
Telefoon: (030) 228 91 28
E-Mail: m.rijs@debilt.nl 

Assistent-projectleider: Sharita Lachman
Telefoon: (030) 228 91 22
E-mail: s.lachman@debilt.nl