Particulier initiatief Utrechtseweg 341

Projectontwikkelaar Verwelius ontwikkelt woningbouw

De gemeente De Bilt en projectontwikkelaar Verwelius zijn vorig jaar gestart met verkenning van de mogelijkheden voor woningbouw op de locatie Utrechtseweg 341 in De Bilt (voormalig Hessingterrein). De eerste stap om de ontwikkelingen mogelijk te maken, is het opstellen van ruimtelijke randvoorwaarden door de gemeente. Dit zijn de stedenbouwkundige en landschappelijke randvoorwaarden waar de herontwikkeling aan moet voldoen. De randvoorwaarden vormen de basis voor het toekomstige bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt in een volgende fase opgesteld. De gemeente betrekt direct belanghebbenden in het proces.

In de loop van 2016 hebben werksessies plaatsgevonden met belanghebbenden over de (on)mogelijkheden voor herontwikkeling van het terrein. De gemeente De Bilt en projectontwikkelaar Verwelius hebben tijdens een inloopavond de concept ruimtelijke randvoorwaarden en de ruimtelijke doorvertaling gepresenteerd aan belanghebbenden. Alle reacties die zijn binnengekomen zijn gebundeld en afgewogen. 

Op dit moment werkt de gemeente de ruimtelijke randvoorwaarden verder uit. Zodra de randvoorwaarden gereed zijn worden deze voorgelegd aan direct belanghebbenden voor reactie en vervolgens aan het college van B&W en de gemeenteraad ter vaststelling.

Projectleider: Matthé Rijs
Telefoon: (030) 228 91 28
E-Mail: m.rijs@debilt.nl 

Assistent-projectleider: Sharita Lachman
Telefoon: (030) 228 91 22
E-mail: s.lachman@debilt.nl