Woningbouwontwikkeling omgeving H.F. Witte Centrum in De Bilt

Op 30 maart 2017 is een motie aangenomen door de gemeenteraad voor de omgeving H.F. Witte Centrum De Bilt. De motie betreft het met spoed realiseren van sociale huurwoningen op de locatie rondom het H.F. Witte Centrum. Op 18 mei 2017 heeft de gemeenteraad  aanvullend de motie aangenomen om de planvorming voor renovatie/nieuwbouw van het sporthal De Bilt bij de gebiedsontwikkeling rondom H.F. Witte Centrum mee te nemen. In uitvoering van de moties werken wij momenteel aan de ontwikkeling van de programmatische- en ruimtelijke kader voor de mogelijkheden van sociale woningbouw in de omgeving van het H.F. Witte Centrum.

In overleg met direct omwonenden/belanghebbenden en stakeholders worden de programmatische- en ruimtelijke kaders van de ontwikkelingen  omgeving H.F. Witte Centrum / Marie Curieweg opgesteld. 

Op 2 oktober 2017 hebben buurtbewoners tijdens de gebiedsconferentie in het kader van de Omgevingsvisie voor kern De Bilt al een eerste reactie kunnen geven op deze ontwikkeling.

Daarnaast hebben wij samen met wooncorporatie SSW in december 2017 een inspiratiebijeenkomst gehouden waarin de verschillende programmatische- en ruimtelijke mogelijkheden zijn besproken.

Op 5 maart jl. heeft er een schetsbijeenkomst plaatsgevonden in het H.F. Witte Centrum met direct omwonenden en belanghebbenden. In kleine groepen zijn discussies gevoerd die begeleid werden door diverse stedenbouwkundigen. Het doel van deze bijeenkomst was het inventariseren van wensen, idee├źn, bedenkingen etc. De presentatie en reacties die zijn gegeven kunt u teruglezen.

Het college van B&W heeft op 13 maart 2018 vastgesteld om nieuwbouw van sporthal De Bilt als uitgangspunt mee te nemen in de gebiedsontwikkeling. Bij nieuwbouw van de sporthal wordt de sportzaal aan de Marie Curieweg ge├»ntegreerd in de nieuwbouw bij H.F. Witte Centrum. De locatie van de sportzaal komt hiermee vrij voor herontwikkeling. 

ProjectleiderSigrid Hafkenscheid
Telefoon030 - 228 95 27
E-mails.hafkenscheid@debilt.nl
Assistent-projectleiderSharita Lachman
Telefoon030 - 228 91 22
E-mails.lachman@debilt.nl