Tegemoetkoming planschade

Lijdt u schade door een maatregel op het gebied van de ruimtelijke ordening, zoals bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan? Is uw pand door deze maatregel minder waard geworden? Of loopt u door deze maatregel inkomsten mis? Dan kunt u een tegemoetkoming planschade aanvragen bij de gemeente.

Aanvragen

Voor een aanvraag tegemoetkoming planschade hoeft u niet naar het gemeentehuis

Voorwaarden

U kunt alleen schade vergoed krijgen wanneer:

Procedure

Bij de beoordeling van een aanvraag wordt een vergelijking gemaakt tussen de nieuwe en de oude planologische maatregel.

Meestal schakelt de gemeente voor het behandelen van een aanvraag voor planschade een onafhankelijke en deskundige planschadebeoordelingscommissie in. De gemeente neemt het advies van deze commissie mee in haar beslissing op uw aanvraag.

De procedure is vastgelegd in de Procedureverordening voor advisering in tegemoetkoming in planschade.

De wettelijke bepalingen vindt u in de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening (afdelingen 6.1).

De termijn van afhandeling is ongeveer 7 tot 10 maanden.

Kosten

U betaalt € 300,- voor het in behandeling laten nemen van uw aanvraag. Dit bedrag krijgt u terug als u de tegemoetkoming krijgt toegekend.