Veel gestelde vragen grafonderhoud begraafplaatsen Westbroek en Brandenburg

 

Wat wordt er voor het onderhoud gedaan?

Schoonmaken van de grafmonumenten met een anti-algenmiddel (wordt in het voorjaar uitgevoerd). Het verwijderen van onkruid en vuil rond de graven. Snoeien van meerjarige beplanting op de graven. Bijhouden van het gazon. Verwijderen van verwelkte bloemen en planten, linten en kransen. Het onderhouden van het groen en de paden op de begraafplaats.

Kan ik het onderhoud opzeggen/zelf doen?

Nee, dat is niet mogelijk, dit is verplicht conform de beheersverordening van de begraafplaats.

Is het mogelijk om het grafonderhoud af te kopen?

Ja, dat is mogelijk, €94,40 voor een graf met een grafmonument, €50,00 voor een graf zonder grafmonument per jaar (prijspeil 2018). Afkoop is minimaal voor 5 jaar en maximaal de (resterende) graftermijn van het graf. De kosten zijn het aantal jaren maal de prijs voor het grafonderhoud.

Een voorbeeld: u wilt voor 5 jaar het grafonderhoud afkopen voor een graf met een gedenkteken. Dit kost 5 x €94,40 = €472,00.  Wanneer u wilt afkopen vraagt u dit aan. Dit kan telefonisch of per mail via begraafplaatsen@debilt.nl. U ontvangt van ons een brief met een formulier om afkoop te regelen.

Is het mogelijk om het graf 'op te zeggen'?

Ja, u doet dan afstand van de rechten op het graf. Dat is mogelijk, mits de wettelijke grafrust van 10 jaar is afgelopen. Dit houdt in dat de laatste begraving in het graf meer dan 10 jaar geleden moet zijn.  Wel betaalt u nog de rekening voor het grafonderhoud van dit jaar, daarna niet meer.

Hoe gaat dit in zijn werk? U vraag dit aan. Dit kan telefonisch of per mail via begraafplaatsen@debilt.nl. U ontvangt van ons een brief met een formulier om afstand te doen. Als u deze is ondertekend, dan is het graf “opgezegd”. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van het doen van afstand van de rechten op het graf.  

Waar is de acceptgiro?/Ik wil graag betalen met een acceptgiro

Wij gebruiken de laatste jaren geen acceptgiro meer, dat is helaas niet meer mogelijk.

Kan ik geen automatische incasso van de gemeente krijgen?

Helaas is dit niet mogelijk, wij werken (bij deze heffingen) niet met automatische incasso’s.

Kan ik het grafonderhoud betalen in termijnen?

Ja, dit is mogelijk. U moet hiervoor contact opnemen met het KCC , telefoon (030) 228 94 11.

Ik vind dat het grafonderhoud niet goed worden onderhouden (en wil niet betalen).

U kunt doorgeven wat de problemen zijn. Dit kan telefonisch of per e-mail, aan begraafplaatsen@debilt.nl. Een klacht leidt echter niet tot uitstel van betaling. 

Hoe lang moet ik nog betalen, tot wanneer loopt de termijn van het graf?

Dit kunnen wij voor u nagaan in de administratie. Stel uw vraag, met vermelding van het grafnummer, telefonisch of per mail (begraafplaatsen@debilt.nl)

Er staat geen grafsteen op mijn graf, maar ik krijg wel een factuur voor onderhoud met een grafsteen.

Geef telefonisch of per e-mail (begraafplaatsen@debilt.nl) deze situatie door. Hierbij willen we graag het grafnummer en uw naam weten. Wij controleren na uw melding of er inderdaad geen grafsteen staat. Is dat zo, dan krijgt u een correctiefactuur. 

Ik heb een brief gehad voor een grafonderhoud, maar degene die rechthebbende op dit graf is, is verhuisd.

Geef telefonisch of per e-mail (begraafplaatsen@debilt.nl) deze situatie door. Wij ontvangen graag het grafnummer en het juiste adres. Na uw melding passen wij dit aan. U ontvang geen nieuwe brief meer van ons. 

Het graf staat op mijn naam maar ik wil het graag op de naam van mijn broer/zus/tante/neef etc zetten is dit mogelijk?

Ja, dit is mogelijk. U kunt dit telefonisch of per e-mail (begraafplaatsen@debilt.nl) aanvragen.  U ontvangt van ons een brief met een formulier om dit aan te geven. Dit moet u ondertekenen en de nieuwe rechthebbende (broer, zus, neef) moet dit ook ondertekenen. Hij of zij ontvangt hiervan een bevestiging. Deze administratieve handeling kost éénmalig €42,00.